Tietosuojaseloste

ERTEC TRADING OY:N TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Ertec Trading Oy
Y-tunnus: 1106794-8
Virranniementie 8
70420 Kuopio
Puhelin: +358 17 5509200

 1. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Sähköpostitse: ertec@ertec.fi

Puhelimitse: 017-5509200

Postitse:
Ertec Trading Oy
Virranniementie 8
70420 Kuopio

 1. Mitä tämä tietosuojaseloste koskee?

Tämä tietosuojaseloste koskee käytäntöjä, joita Ertec Trading Oy noudattaa kerätessään ja käsitellessään sen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden henkilötietoja.

 1. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

* asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin
* palveluiden tuottamiseen
* liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen
* markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

 1. Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yrityksen nimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot (postiosoite, puhelin- ja fax-numerot, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (uutiskirjeiden tilaaminen)
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit sähköpostit)

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • laskutus- ja perintätiedot

Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

 1. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Ertec trading Oy:n verkkosivut, uutiskirje) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

 1. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille tai siirretäänkö henkilötietojani EU:n /ETA –alueen ulkopuolelle? 

Henkilöietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Ertec Trading Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Ertec Trading Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 1. Miten henkilötietoni suojataan?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 1. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Sinulla on oikeus peruuttaa uutiskirjeen tilaus niin halutessasi uutiskirjeessä olevalla peruutuspainikkeella.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 1. Voidaanko tätä selostetta muuttaa?

Ertec Trading Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Päivitetty 24.5.2018